Zeekajak.NL celebrate their 10th anniversary !

Coach Development

Instructeur Badge Hoofdinstructeur Badge

Wij zijn nauw betrokken bij de opleidingen van het Watersportverbond (WSV), zie Cursussen. We zijn lid van het Platform Kanosport en de Commissie Opleidingen van het Watersportverbond. Het is dus niet verwonderlijk dat wij willen stimuleren dat men instructeur wordt. En daarom bieden wij faciliteiten aan voor mensen in opleiding.

Leercoach

Als je WSV kajak instructeur wilt worden, dan heb je een leercoach nodig die samen met jou een persoonlijk ontwikkelingsplan opstelt en de vorderingen met je bespreekt. De leercoach zal maximaal vier leerling instructeurs onder zijn hoede kunnen hebben. Nico is beschikbaar als leercoach. Afgezien van eventuele reiskosten van de leercoach zijn hier voor de aspirant instructeur geen kosten aan verbonden.

Praktijkbegeleiding

Om instructeur te worden moet je het les- en leidinggeven oefenen in de praktijk onder supervisie van een erkende praktijkbegeleider. Axel en Nico zijn zulke praktijkbegeleiders. Bij Zeekajak.NL is plaats voor enkele leerling instructeurs, die wij dan begeleiden. Wat je precies doet is afhankelijk van je ervaring en leerwensen. Meestal zul je eerst een cursus meehelpen, om later een deel van de lessen of tochten te verzorgen. Uiteraard wordt steeds een nabespreking met je gehouden.

Cursus

We bieden soms cursussen op maat aan voor leerling instructeurs, zie ons activiteitenoverzicht.

Contact

Heb je interesse om een deel van je opleiding bij ons te doen neem dan contact met ons op.


Tabel Lijst

Aflopende volgorde

1 Artikel(en)

Tabel Lijst

Aflopende volgorde

1 Artikel(en)