Zeekajak.NL celebrate their 10th anniversary !

Conditions Rental

Onderstaande voorwaarden zijn aanvullend (of komen in de plaats van) onze Algemene Voorwaarden voor de verhuur van producten.

Vaardigheidseisen

Wij hebben uitsluitend zeekajaks van de merken Nigel Dennis (NDK) en Rockpool. Dit zijn specialistische polyester zeekajaks. Deze kajaks zijn zonder supervisie van een kajakinstructeur uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik voor vaarders vanaf het vaardigheidsniveau WSV Zeevaardigheid, in verband met het risicobesef.

Voor de overige artikelen die we verhuren gelden geen (zee-)kajak vaardigheidseisen. Wel willen we graag weten waar en waarvoor de huurder het artikel wil gebruiken, zodat we de huurder (kosteloos) kunnen adviseren of het artikel of de uitvoering/maat geschikt is voor het beoogde doel.

Aansprakelijkheid

De huurder is aansprakelijk voor schade (niet zijnde normale slijtage), verlies en diefstal tussen het moment van ophalen en terugbrengen van het gehuurde product. Tijdens activiteiten onder leiding van Zeekajak.NL is de aansprakelijkheid van de huurder beperkt tot 'grove nalatigheid' door de huurder, via rechtswege bepaald.

Schade

Indien het gehuurde product schade heeft geleden, dan moet de huurder deze schade direct melden aan Zeekajak.NL, welke bepaalt of en hoe een beschadigd gehuurd product verder gebruikt mag worden door de huurder. Eventueel (tijdelijk) herstel van de schade mag uitsluitend plaatsvinden na voorafgaande toestemming van Zeekajak.NL. Alleen als contact met Zeekajak.NL (herhaaldelijk) niet mogelijk is, dan kan de huurder naar eigen goeddunken handelen met de kanttekening dat verdere schade door bewust zorgvuldig handelen van de huurder zoveel mogelijk wordt voorkomen of geminimaliseerd.

Verzekering

De huurder is verantwoordelijk voor de verzekering van het gehuurde product in zijn/haar bezit. De kosten van schade, verlies of diefstal zullen door Zeekajak.NL op de huurder verhaald worden.

Gebruik

Zeekajak.NL is niet aansprakelijk indien het gehuurde product niet gebruikt kan worden door omstandigheden binnen of buiten de invloedssfeer van de huurder. Indien het gehuurde product een gebrek heeft dat te wijten is aan doen of nalaten van Zeekajak.NL dan verplicht Zeekajak.NL zich, zonder verdere kosten voor de verhuurder, een vervangend product te verhuren en/of de huurkosten geheel of gedeeltelijk terug te betalen.

Vervroegd terugbrengen

Indien een gehuurd product eerder dan afgesproken wordt teruggebracht, dan worden minimaal alleen de weekenden in de huurperiode in rekening gebracht en het restant terugbetaald aan de huurder. Uit coulance kan Zeekajak.NL anders besluiten ten voordele van de huurder, maar daar kunnen geen rechten aan ontleend worden.