Zeekajak.NL celebrate their 10th anniversary !

Conditions Activities

Onderstaande voorwaarden zijn aanvullend (of komen in de plaats van) onze Algemene Voorwaarden voor de productgroep Activiteiten.

Inschrijven

Inschrijven doe je door het inschrijfformulier van de activiteit in te vullen en dit (via e-mail) naar ons op te sturen. Door het invullen en ondertekenen van het inschrijfformulier verklaar je akkoord te gaan met onze voorwaarden en ben je, nadat je deelname bevestigd is, verplicht de betalingen te voldoen.

Betalen

Als de activiteit doorgaat ontvang je van ons een factuur. Deze factuur dien je een maand voor aanvang van de activiteit te betalen, of als je hem later krijgt binnen veertien dagen na ontvangst.

Annuleren door deelnemer

Je kunt tot een maand voor de activiteit annuleren. Je krijgt dan je cursusgeld terug als je dat al betaald hebt. Je betaalt wel EUR 10 annuleringskosten, ook als je nog niet betaald had. Je kunt i.p.v. het bovenstaande ook kiezen om een cadeaubon te krijgen. Daaraan zijn geen administratiekosten verbonden. Annuleer je korter dan een maand van te voren dan krijg je geen geld terug, maar een cadeaubon.

Annuleren door Zeekajak.NL

Als het minimum aantal inschrijvingen niet wordt gehaald, kan Zeekajak.NL de activiteit annuleren. Dit kan tot een week voor de aanvang van de activiteit. Annuleren kan ook als gevolg van de weersomstandigheden of welke overmachtsituatie dan ook. Bij annulering door Zeekajak.NL worden de betalingen gerestitueerd.

Cadeaubon

Cadeaubonnen zijn te verkrijgen voor elke geldelijke waarde. Ze zijn bruikbaar voor elke activiteit. Cadeaubonnen staan niet op naam en zijn dus overdraagbaar. Cadeaubonnen zijn onbeperkt geldig.

Voorwaarden deelname

Aan kajakvaren zijn, net als aan andere activiteiten, risico's verbonden. Deelnemers dienen bewust te zijn van deze risico's en nemen deel op eigen risico. Deelnemers dienen de aanwijzingen van de instructeur op te volgen. Deelnemers moeten de organisatie melden als ze op medische gronden extra risico lopen, bijvoorbeeld door hartklachten, epilepsie of suikerziekte. Door ondertekening van het inschrijfformulier verklaar je akkoord te gaan met deze voorwaarden. Tevens verklaar je gezond te zijn en bewust te zijn dat kajakvaren risico's met zich meebrengt. Bij minderjarige deelnemers moeten ouders of voogd het inschrijfformulier ondertekenen.

Verzekering

We nemen aan dat de deelnemers een WA-verzekering (AVP) en een Basiszorgverzekering hebben. De activiteiten van Zeekajak.NL vallen waarschijnlijk niet onder de term "risicosport", maar wilt u dat zeker weten dan moet u dat aan uw verzekering vragen. Voor activiteiten in het buitenland raden we aan een reisverzekering af te sluiten.

Informatie

Als de cursus definitief doorgaat ontvangt u de factuur, informatie wat u mee moet nemen, waar u moet zijn en mogelijk andere informatie die niet op onze website is vermeld.

Privacy

Zeekajak.NL gaat zeer zorgvuldig om met de door haar klanten verstrekte (persoonlijke) gegevens via het inschrijfformulier of anderszins. Gegevens worden alleen bewaard en informatie alleen gebruikt voorzover dat nodig is voor het uitvoeren van de activiteit van Zeekajak.NL waarvoor de klant/deelnemer zich heeft aangemeld.

Voor bepaalde activiteiten kan het wenselijk zijn dat de mede-cursisten of tochtgenoten van elkaars huisadres, telefoon of e-mail adres op de hoogte zijn. Bijvoorbeeld voor het maken van reis afspraken. Voor deze vorm van informatie verstrekking zal Zeekajak.NL per situatie toestemming vragen.

Zeekajak.NL wil leren van de ervaringen van haar klanten. Na afloop van een activiteit kan Zeekajak.NL de klant (via e-mail) verzoeken vrijblijvend een evaluatie formulier in te vullen.