Zeekajak.NL celebrate their 10th anniversary !

Conditions Sea Kayaks

Onderstaande voorwaarden zijn aanvullend (of komen in de plaats van) onze Algemene Voorwaarden voor de productgroep Zeekajaks.

Bestellen

De standaarduitvoering van een Nigel Dennis of Rockpool zeekajak is zeer compleet. Bij de bestelling moet minimaal opgegeven worden:
- Het merk en type zeekajak
- De kleur(en) van de zeekajak

Daarnaast zijn vele opties mogelijk. Laat u zich hierbij adviseren en maak gebruik van de mogelijkheden voor proefvaren !

Bestellingen geeft u door aan één van de contactpersonen; liefst per e-mail. De contactpersoon neemt in voorkomende gevallen telefonisch contact met u op om de bestelling/offerte met u door te nemen en levertijd, wijze van levering en wijze van betaling af te stemmen. Een uitgewerkte offerte wordt u vervolgens ter bevestiging toegezonden. Nadat de door u bevestigde offerte door de contactpersoon is ontvangen, wordt de bestelling doorgegeven aan de fabriek (Sea Kayaking UK Ltd. of Rockpool Kayaks Ltd.). Bij een door de klant bevestigde offerte komt de overeenkomst tot stand.

Indien de offerte later dan 14 dagen na de offertedatum bij de contactpersoon wordt bevestigd, dan kan de contactpersoon de gegevens opnieuw controleren en eventuele prijswijzigingen doorberekenen. In dat geval zal een gewijzigde offerte weer ter bevestiging aan de klant worden gezonden.

Annuleren

De contactpersoon zal de klant meedelen wanneer de bestelling aan de fabriek is doorgegeven. Vanaf deze melding heeft de klant nog 48 uur de tijd om de bestelling kosteloos en zonder opgaaf van redenen te annuleren. Na deze tijd is kosteloze annulering van de bestelling mogelijk als de fabriek nog niet met de productie begonnen is.

Indien de afleverdatum aan de klant met meer dan 45 dagen wordt vertraagd ten opzichte van de in de offerte vermelde uiterste afleverdatum, dan heeft de klant het recht de order te annuleren. Indien de klant de order niet annuleert, dan wordt een nieuwe afleverdatum vastgesteld. Bij niet-annuleren worden eventuele prijs- en koersverschillen in het voordeel van de klant verrekend. Bij wel-annuleren worden eventuele (aan-) betalingen volledig terugbetaald.

Levering

Sea Kayaking UK Ltd. en Rockpool Kayaks Ltd. zullen een verwachte productie opleverdatum vaststellen. Zeekajak.NL zal hierop de afleverdatum aan de klant baseren en dit vermelden in de offerte.

Zeekajak.NL kan echter niet garanderen dat de door de fabriek vastgestelde productie opleverdatum gehaald wordt.

Zodra de zeekajak in Nederland is aangekomen wordt de klant hiervan (ook schriftelijk) in kennis gesteld. Met de klant wordt een afspraak gemaakt voor de overdracht van de zeekano. Indien in de offerte geen afleverlocatie is vermeld, dan kan de zeekajak door de klant opgehaald worden in Rijswijk of Wageningen. Voor aflevering op een andere locatie dan Rijswijk of Wageningen kunnen kosten in rekening worden gebracht.

Betalen

Betaling dient plaats te vinden op de met de klant afgesproken, schriftelijk vastgelegde, wijze. In de meeste gevallen kan de betaling plaatsvinden bij/na aflevering. In bijzondere gevallen, bijvoorbeeld bij zeer persoonsgebonden maatwerk en kleurstellingen, kan een aanbetaling gevraagd worden.

Garantie

Nigel Dennis en Rockpool zeekajaks worden zorgvuldig met de hand gebouwd en stuk voor stuk op kwaliteit gecontroleerd. Maar het blijft mensenwerk.

De zeekajaks worden door Axel Schoevers en/of Nico Middelkoop afgehaald uit de fabrieken in Wales en aldaar door hun nog extra op de kwaliteit gecontroleerd. Dit om 'verrassingen', als de zeekano eenmaal in Nederland is, zoveel mogelijk uit te sluiten.

Garantiezaken kunnen direct in Nederland door de contactpersonen worden afgehandeld. Schroom niet om de contactpersonen te benaderen. Aan een Nigel Dennis of Rockpool zeekajak moet u vele jaren vaarplezier kunnen beleven.

Bij normaal gebruik en zeker in gebieden met rotskusten zal de romp en kiel van een zeekajak na verloop van tijd krassen gaan vertonen. Zodra echter de wapening (glasvezel mat of weefsel) zichtbaar wordt, is het belangrijk dit zo spoedig mogelijk te laten repareren en/of eventueel tijdelijk af te dekken met watervast plakband. Het binnendringen van water in de wapening moet worden voorkomen.

Brandingvaren met een zeekajak kan zeer leerzaam zijn, maar kan ook veel schade aan een zeekajak veroorzaken. Indien vóór- of achterpunt van een zeekajak de bodem raakt en een breker de zeekano over de kop doet slaan, dan komen dermate grote krachten vrij, dat zijnaden, romp en/of bovendek kunnen scheuren. Brandingvaren wordt niet als normaal gebruik van een zeekajak gezien.

Schade veroorzaakt door anderen kan meestal worden verhaald via de aansprakelijkheids-verzekering van de veroorzaker van de schade. Schade die ontstaan is door eigen toedoen of nalaten wordt soms via een speciale kano-verzekering gedekt; informeer bij uw kanovereniging of kanobond.